Charakterystyka ziaren jęczmienia

Odmiany jęczmienia

Kolor zależy od odmiany, stopnia dojrzenia i warunków
dojrzewania, zbioru i przechowania. Odmiany
dwurzędowe, wysoko uszlachetnione, browarniane
w kolorze swym naturalnym, właściwym
dla ziarna dobrze zebranego i przechowanego
mało się różnią. Mają one kolor jasno-słomkowy.
Różnice między tymi odmianami spowodowane
bywają większą szklistością ziarna, niezupełnym
dojrzeniem, złym przebiegiem pogody podczas
dojrzewania i zbioru, złym przechowaniem. Cena słonecznika oraz jęczmienia w ostatnim czasie skoczyła do góry.

Większa szklistość powoduje, że zawartość ziarna
jest ciemniejsza, wskutek czego przy cieńszej
skórce, a zatem u odmian szlachetniejszych ziarno
ma odcień szarawy. Zbyt wczesny zbiór lub
przypalenie się w dni upalne, podczas dojrzewania
nadaje mu odcień nienaturalnie biały, a niektóre
ziarna zabarwiają się na końcach na zielonkowo
i stają się jednocześnie i mniej beczułkowate.
Skup natki pietruszki sprzedaje zioła oraz zboża. Ziarno dojrzewające na deszczu traci naturalny
kolor, szarzeje — ale jednolicie t. j. wszystkie
ziarna mniej więcej jednakowo.
Inaczej się sprawa przedstawia z utratą koloru,
gdy jęczmień leży na pokosach, garściach lub stoi
w kopkach. Wtedy bardziej tracą kolor ziarna leżące
na zewnątrz, a od zagrzania się wewnątrz pokosów,
lub znajdujące się na zewnątrz kopek. Od
deszczu ziarno szarzeje, a od zagrzania się żółknie
całe ziarno lub tylko jego końce.

Kupie pszenice

Źle przechowywana pszenica, czy w słomie, czy
w ziarnie — żółknie przy zagrzewaniu się, zapoceniu,
szarzeje przy zapleśnieniu. Przy zapleśnieniu
ziarno nabiera specjalnego „stęchłego zapachu”,
zaś na powierzchni takiego ziarna pojawiają
się mnie lub więcej wyraźne plamki pleśni.
Ciężar 1000 ziaren zależy przede wszystkim od
odmiany. Są odmiany o ciężarze 1.000 ziaren poniżej
40 gr i powyżej i to tak wśród jęczmieniom dwujak
i wielorzędowych. Poza tym ciężar 1.000 zależy
od stopnia dojrzewania, od dokształcenia ziarna.

Ziarno dokształcone jest cięższe od niedokształconego. Większość odmian browarnych ma
ciężar 1000 z. powyżej 40 gr.
Ciężar hektolitra (u jęczmienia) zależy od
kształtu ziaren, zawartości wody, domieszek, długości
ości, wypełnienia grubości łuski, odmiany.
Waha się on w szerokich granicach, bo od
62 do 72, spadając niekiedy poniżej 62 i
przekraczając 72, zależnie od roku, od wypełnienia
i doczyszczenia.