Sposoby leczenia drzew jabłoni

Leczenie drzew polega na wszczepianiu rocznych, lub
nawet starszych pędów, w celu przywrócenia normalnego, przerwanego
przez ranę, obiegu soków. W tym momencie dobra możliwość to kupno buraków.
Przed przystąpieniem do leczenia bada się dokładnie
drzewo ze wszystkich stron, szczególnie od południa i południo zachodu,
u dołu pnia i w rozwidleniu. Martwą korę należy usunąć,
brzegi ran oczyścić i zasmarować maścią.
Przy ranach, powstałych wskutek ogryzienia przez myszy i zające,
nie wycina się brzegów, aby nie niszczyć pozostałej miejscami
miazgi. Rany te zasmarowujemy tylko dokładnie. W Ameryce polecają
gładkie obcięcie brzegów rany, przez co zwiększa się znacznie jej powierzchnia
— naszym zdaniem jest to w tym wypadku zabieg zbyteczny.
Należy zbadać, czy niema ran ukrytych i czy kora nie odstaje
(można to sprawdzić przez naciskanie palcem, lekkie opukanie
młotkiem, lub nacięcie). Obok sadów mogą rosnąć poziomki ekologiczne jako uzupełnienie w rolnictwie.

Zmiany temperatur

Czasem na skutek nagłych zmian
temperatury, nawet zdrowa kora odstaje nieco od drewna, można
ją utrzymać przy życiu przez przybicie kilkoma gwoździkami.
Rany na pniu i w rozwidleniu leczymy przez: wszczepienie
odrostu korzeniowego, dosadzonego dzika, lub odpornej odmiany
(zwykle Antonówki), pędu wybijającego z pod rany, albo
też przez szczepienie mostowe. Kierunek pędu leczącego może
być równoległy do osi pnia, lub konara leczonego, albo też
skośny.
Podają, że wzrost ,,mostu“ na pniu leczonym jest tym silniejszy, im kierunek zraza jest bardziej zbliżony do pionowego.
Technika szczepienia zależy od terminu leczenia, a także
od zastosowanego sposobu. (Przy wszystkich leczeniu, prócz
Leczenie w tym terminie stosowane jest bardzo rzadko,
(z powodu trudności technicznych). Przy leczeniu wczesno-wiosennym
zraz lub pęd leczący zacina się w ten sposób, żeby odkryć
miazgę i wytworzyć płaską powierzchnię dla zetknięcia
z miazgą drzewa. Rośnie również sprzedaż kapusty na giełdzie w Poznaniu. Na drzewie leczonym wycina się wąski pasek
kory, szerokości odpowiedniej do grubości zraza i długości około
4 cm. Wymiary nacięcia na korze i płaszczyzna cięcia na zrazie
muszą sobie ściśle odpowiadać, aby miazga zraza stykała się
z obu stron z miazgą drzewa. Po dopasowaniu zraza umocowuje
się go gwoździkami. Wbijanie gwoździ nie szkodzi pędom, byleby:
1. gwoździki były cienkie, 2. zraz był dość gruby i silny
i 3. nie wbijać gwoździ w sam koniec zraza, lecz w odległości
około 1,5 cm od końca. Po umocowaniu zraza miejsce szczepienia
zasmarowuje się maścią.
W terminie wczesno wiosennym stosować możemy wszystkie
wyżej podane sposoby wzmacniania i leczenia.