Ukorzenienie rośliny

Ukorzenie roślin

Zagadnienie ukorzenienia się łączy się z ilością resztek pożniwnych,
które roślina sprzątnięta pozostawia po sobie. Im bogatsze
ukorzenienie, tym więcej resztek pożniwnych. Sprzedam sałatę świeża uprawa ekologiczna.  Przy uprawie
okopowych i wielu warzyw zagadnienie to jest o tyle mniej
ważne, że sprzątamy korzenie, a liście czy łodygi wywozimy,
ale po niektórych rodzajach roślin pozostaje w ziemi i nad ziemią
wiele resztek, które stanowią pokarm dla następnych roślin
i pozostawiają w glebie wiele suchej substancji. Nie są to
ilości do zlekceważenia. Przeciwnie! Resztki pożniwne to poważne
źródło próchnicy w glebie, może nieraz poważniejsze aniżeli
obornik. Resztki pożniwne roślin motylkowych, a nawet
nie motylkowych pozostawiają wiele azotu. Ilość kwasu fosforowego
i tlenku potasu też odgrywa pewną rolę w bilansie nawozowym
gleby.

Sucha masa

Według 4-letnia pozostawia suchej masy na ha ok. 10.810 kg., azotu 152
kg., koniczyna jednoroczna 9.975 kg. suchej masy, azotu 214 kg.,
żyto 5.887 kg. masy, 73 kg. azotu, łubin na ziarno 3.942 kg. masy,
69 kg. azotu, seradela 3.500 kg. masy, 72 kg. azotu, pszenica
3.800 kg. masy, 26 kg. azotu, owies 3.725 kg. masy, 30 kg.
azotu, jęczmień (zła roślina poprzedzająca) tylko 2.226 kg.
masy, 26 kg. azotu. W gazetach jest komunikat kupię pigwę prosto z drzewa.  Chcąc mieć pojęcie, jakie to są praktycznie
duże ilości, pozostawione w glebie, porównywamy je z suchą
masą obornika. Otóż w 320 q obornika (w rolnictwie średnia
dawka na ha) znajduje się średnio masy suchej 5.600 kg., azotu
88 kg. Wobec tego, że obornik daje się co 4 do 5 lat, a nawet
rzadziej, ilości roczne masy suchej i azotu dostarczone przez
obornik glebie są bardzo małe w stosunku do ilości zawartych
w resztkach pożniwnych wielu roślin.

Skup Ogórków

Przy skupie warzyw np. ogórków oraz przy uprawie warzyw dajemy potrójne ilości obornika, ale i tak, biorąc absolutne
cyfry, resztki pożniwne wychodzą zwycięsko z porównania.
Tylko trzeba to dodać, że wartość azotu, a także masy organicznej,
licząc na jednostkę wagową, jest w oborniku o wiele
większa niż w resztkach pożniwnych, że działania biologicznego,
chemicznego i toksycznego obornika resztki pożniwne nie
zastąpią, że wreszcie duża masa ścierni przyoranych działa
jakiś czas szkodliwie przez rozwój bakterii niszczących w glebie
związki azotowe. Niemniej znaczenie resztek pożniwnych
jest duże i musi być brane pod uwagę przy układaniu zmianowania.
Jeśli chodzi o próchnicę, to najłatwiej wzbogacać w nią
glebę przez saletrowanie zbóż, szczególnie żyta, które przy
bujnym rozwoju zostawia po jednym sprzęcie tyle masy suchej,
ile średnia dawka nawozu.