Wzrost drzew sadzie

Czynniki wpływające na wzrost drzew.

W pierwszych latach po posadzeniu, do roku rosło
i owocowało normalnie. Po zimie r. na pniu pod koroną
powstała rana zgorzelinowa. Wzrost i żywotność
drzewa były dobre, jednak rana pod koroną wyraźnie powiększyła
się i przeszła na środkowy konar. Rana ta zaczynała się na
pniu od południo-zachodu na wysokości 110 cm i miała.
następujące wymiary: długość 46 cm, szerokość na pniu 5 cm
a na konarze M—8 cm. Celem przywrócenia normalnego połączenia
pnia z konarami wszczepiono. ponad chorym rozwidleniem
cztery krzyżujące się ze sobą mosty (po dwa w każdym
kierunku). Możesz kupić na giełdzie warzywnej różne części do sadu. Jeden z tych mostów zginął po 2 latach, (dolny koniec
wszczepiony był zbyt blisko rany, trzy pozostałe
mosty nie tylko umożliwiły dalszy dobry rozwój leczonych konarów,
ale przyczyniły się do wyraźnego zmniejszenia się rany.

Drzewa owocujące

Drzewo w dalszym ciągu dobrze rozwija się i owocuje.
Zanotowano na pniu od zachodu, poniżej połowy
wysokości, trzy dawne rany zgorzelinowe, oraz ranę mechaniczną
po złamanej gałęzi. Sytuacja ze skupem orzechów włoskich wygląda następująco. Drzewo rośnie silnie: średni roczny
przyrost obwodu pnia w latach wyniósł 3,5 cm.
Rana w rozwidleniu wyraźnie zmniejszyła się w tym czasie:
wymiary jej . wynosiły: długość 34 cm, szerokość na
pniu 4,5 cm, szerokość na konarze 7.5 cm
Rany zarówno na pniu jak i w rozwidleniu
zalewały dobrze.

Wymiary rany zgorzelinowej u podstawy pnia
wynosiły: długość 49 cm, szerokość 4 cm. Wzrost drzewa i zdrowotność oraz cena żyta
są nadal dobre, mimo, że przyrost obwodu pnia nieco
się zmniejszył, jest jednak zupełnie dobry (2,5 cm). W roku tym
leczono ranę zgorzelinową u podstawy pnia. W czasie zimy
, drzewo silnie przemarzło.
Zbiór owoców wyniósł jeszcze 32 kg, jednak już
w tym roku żywotność drzewa była bardzo słaba, i przez następne
3 4 lata stan drzewa był niezadawalający. Drzewo tak
silnie ucierpiało w czasie mrozów w zimie, że wydawało
się niemożliwym utrzymanie go przy życiu.