Zapasy zboża

Rynek zboża

Od roku poczynając, na rynek krajowy
bardzo duży wpływ wywierały P.Z.P.Z. (Państwowe
Zakłady Przemysłowo Zbożowe). Miały one
za zadanie regulowanie ceny na zboża, zmniejszanie
podaży, gdy ta była nadmierna, dostarczanie
zboża, kupię żyto,  gdy go z tych, czy innych powodów zaczynało
brakować.
Również zadaniem P.Z.P.Z. było regulowanie
eksportu. Posiadając w swoich składach zapasy
miały one wywozić zboża, gdy były po temu odpowiednie
warunki. W pewnych latach niektóre
zboża były wywożone wyłącznie przez P.Z.P.Z.
Wyjątek stanowił jęczmień, który głównie przechodził
przez ręce eksporterów prywatnych.

Związek eksporterów

Cały eksport jest scentralizowany w Związku
Eksporterów zboża w Poznaniu. Związek ten ma
za zadanie załatwianie wszystkich zagadnień, oraz sprzedam gorczyce i
związanych z eksportem zbóż, pod nadzorem władz państwowych.
A więc Związek ustala normy dla zbóż
eksportowanych, bada wywożone partie, wydaje
zaświadczenia, honorowane przez władze państwowe,
stara się o ulgi, udogodnienia itp.
Spółdzielnie rolnicze w handlu zbożem nie odgrywają
roli dominującej, choć im bardziej zbliżamy
się ku zachodowi państwa, tym rola ich (typu
rolników poznańskich) ma coraz większe znaczenie,
szczególnie przy skupie drobnych partii,
tworzenie z nich większych.

Sprawa ta dla spółdzielni nie jest taka prosta.
Gromadzenie zboża, skup prosa poza znajomością rzeczy i dużą
dozą przedsiębiorczości, wymaga znacznych kapitałów
na sam skup, na budynki do przechowania,
na przetrzymanie do chwili stosownej, no
i wyczucia chwili właściwej na sprzedaż. Kierownicy
spółdzielni są w specjalnie trudnej sytuacji,
bo i zasięg ich wiadomości co do tych spraw nie
zawsze może być odpowiedni, no i krępuje ich ryzyko,
jakie z taką sprzedażą jest związane.

Zawsze trzeba się liczyć z tym, że spółdzielnie i jej
kierownictwo jest więcej skrępowane i w znacznie
trudniejszej sytuacji od prywatnego kupca,
czy też nawet spółki akcyjnej.
Pomimo wszystko jednak rola spółdzielni w
handlu zbożem jest bardzo duża i choćby nawet
f udział procentowy nie był znaczny, stanowią one
poważny regulator i hamulec na rynku miejscowym
i krajowym i dobrze pracujące spółdzielnie,
choćby nawet nie były liczne są niezmiernie cenne
dla rolników.