Ziarno zboża

Ziarno zboża

Zarodek mający odtworzyć w przyszłości roślinę
w ziarnach żyta, pszenicy, owsa, jęczmienia,
znajduje się po stronie grzbietowej, tworząc pod
skórką u żyta i pszenicy widoczne zaostrzenie
końca. W owsie, jęczmieniu, prosie, zarodka z pod
plewki nie widać, w gryce przebiega on zygzakowato
przez środek bielma . Zarodek stanowi
kilka lub kilkanaście % ziarna. Cena orkiszu ziarna jest dość stabilna na rynku. Przy przerobie
zbóż na mąkę pytlową i kaszę, zostaje on
odrzucony do otrąb, z jęczmienia przerabianego
na słód, jest odrzucany dopiero po skiełkowaniu
do pewnego stopnia rozwoju; w gorzelniach skiełkowany
zarodek jest surowcem do wyrobu drożdży.
Przy przerobie gryki na kaszę, usuwamy jedynie
część twardą okrywy, zarodek znajdujący
się wewnątrz bielma, a często i skórka, zostają
w kaszy .

Wykorzystanie jęczmienia

W jęczmieniu dla celów browarnianych lub gorzelnianych,
zarodek musi być żywy. O ile ziarno
ma być użyte na inne cele, życie zarodka nie odgrywa
roli decydującej, jednak zboża z żywymi
zarodkami lepiej, łatwiej i zdrowiej się przechowują.
Zboża z zarodkiem zabitym, tracą kolor
właściwy i łatwiej podlegają zepsuciu.
B. Inne składowe części ziarna zbóż.
Trzecim składnikiem ziarna, jest bielmo z zapasami
pokarmowymi; stanowi ono do 80% jego ciężaru.
Z niego wyrabiamy mąkę, kaszę itp. Główną
część składową bielma stanowi skrobia, zwana
niekiedy niesłusznie, krochmalem, gdyż krochmal
ze skrobi się wyrabia, ale skrobia nie stanowi jedynego
składnika krochmalu. Poza skrobią znajdują
się w bielmie popioły, tłuszcz, białko. W życie,
pszenicy, mieszczą się one pod skórką, w postaci
specjalnej warstwy komórek.

Ważnym składnikiem ziarna, jest woda. Odsetek
jej w naszych warunkach waha się od 10
(bardzo rzadko, w lata bardzo suche, na południu)
do 20%, na zachodzie i północy w latach bardzo
wilgotnych. Woda jest w każdym ziarnie i w nim być musi.
W początkach rozwoju jest jej w nim bardzo dużo.
Każdy rolnik wie, że początkowo wnętrzne
ziarna jest wypełnione białawą cieczą. W miarę
rozwoju ziarno staje się coraz twardsze aż wreszcie
nie da się przeciąć paznokciem. Ziarno na dojrzeniu,
zawiera wody do 20% i więcej. Powoli
dopiero podczas dojrzewania i po sprzęcie ilość ta
się zmniejsza, aż dojdzie do granicy, właściwej
dla danych warunków. Poniżej już jednak nie
spada, odwrotnie, może się zwiększać.

Skup Kukurydzy

Ceny kukurydzy zmieniają się na przełomie miesięcy . Dużo zależy od jakości, odmiany podaży, sytuacji na rynku. Wpływ ceny na zagranicznej giełdzie oraz sytuacja z produkcją w innych krajach. To wszystko ma wpływ.